OCT (Optical Coherence tomography)

INLEIDING

Optical Coherence Tomography (OCT) is een non contact medische beeldvormingstechniek waarbij het inwendige van het oog wordt gescand door een optische lichtbundel. De verschillende structuren van het oog reflecteren dit licht terug en het apparaat maakt een hoog-resolutiebeeld van de dwarsdoorsnede van het hoornvlies, het netvlies, de oogzenuw en de voorste oogkamer van het oog. 

De scans worden digitaal opgeslagen en met een aangepaste software kan men de scans met vorige onderzoeken vergelijken en alzo de evolutie beoordelen. Ons toestel maakt gebruik van de eyetracking technologie. Omdat de laser de oogbewegingen meevolgt kan het toestel de dezelfde opname op exact dezelfde plaats uitvoeren en vergelijken.

De OCT is ondertussen dan ook onontbeerlijk geworden bij de diagnose, de opvolging en de behandeling van vele oogaandoeningen.

INDICATIES

De OCT wordt heden het meest gebruikt om het netvlies en de macula (gele vlek) te beoordelen. De meest voorkomende aandoeningen die in beeld worden gebracht zijn:

 • maculair oedeem (vochtopstapeling)
 • aandoeningen thvd vitreo-maculaire interface
 • leeftijdsgebonden macula degeneratie (LMD)

De OCT wordt ook gebruikt voor het vaststellen van afwijkingen van de oogzenuw, voornamelijk bij glaucoom. Zo wordt de zenuwvezellaag in het netvlies, het volume en de grootte van de uitholling van de oogzenuw opgemeten, in kaart gebracht en zelfs statistisch verwekt.

Met een OCT kan verder het voorsegment in beeld worden gebracht. Dit onderzoek van het voorsegment toont afwijkingen van het hoornvlies, de diepte van de voorste oogkamer en het regenboogvlies.

HOE VERLOOPT DIT ONDERZOEK? 

De pupillen moeten meestal niet verwijd worden met oogdruppels.

Bij het OCTonderzoek zit U met de kin in een kinsteun en het voorhoofd tegen de band, net zoals ook bij een algemeen oogonderzoek gebeurt. Als u in het apparaat kijkt, wordt U gevraagd naar een groene stip te kijken. De opname is snel, pijnloos en et licht is niet gevaarlijk voor het oog. 

In tegenstelling tot een fluorescentie angiografie moet hier geen kleurstof in een ader worden gespoten.
Beide onderzoeken zijn complementair en worden daarom vaak beiden na elkaar uitgevoerd.

 • Dr. LF. Liesenborghs
 • Sint-Jansstraat 4
 • Residentie Park Leopold
 • 3800 Sint-Truiden
 • T. 011 69 42 70
 • F. 011 69 42 60
 • Stuur mij een e-mail
 •  
 • site by webdesign yappa