Fluoangiografie

Inleiding

Fluorescentie angiografie (afgekort “FAG”, ook “een FLUO” genoemd) is een onderzoeksmethode waarbij foto's van het netvlies worden gemaakt met behulp van een oranje kleurstof, blauw flitslicht en een special digitaal fototoestel.

Een wateroplosbare kleurstof (fluoresceïne of infracyanine groen) wordt in een ader in de arm gespoten.

Deze kleurstof verpreid zich via de bloedcirculatie naar het oog. Een camera, uitgerust met speciale filters doet deze kleurstof oplichten. Op die manier worden de bloedvaten in de verschillende lagen van het oog zichtbaar gemaakt en kunnen ze gefotografeerd worden.  Dit geeft een beter beeld van de netvliesdoorbloeding en de kwaliteit van de bloedvatwanden. Intraveneuze kleurstoffen gedragen zich in een ziek oog duidelijk anders dan in een gezond oog. Indien de bloedvaten een afwijking vertonen, dan kan de kleurstof door de vaatwand heen lekken of zich ophopen in de omliggende weefsels.  De kleurstof maakt afwijkingen zichtbaar in alle lagen van het netvlies (retina) en het vaatvlies (chorioidea)  .

Indicaties

Het onderzoek wordt gedaan om de diagnose te stellen, een behandeling in te stellen,  om het effect van een behandeling te beoordelen, het beloop van de ziekte zelf te volgen.

Diabetes (suikerziekte) kan lekkage van de bloedvaten veroorzaken.  Deze afwijkende bloedvaten kunnen behandeld worden met een laser of intraoculaire injecties om verdere achteruitgang van het gezichtsvermogen tegen te gaan.

Leeftijdsgebonden macula degeneratie is de meest voorkomende oorzaak van slechtziendheid bij ouderen. De natte vorm kan behandeld worden met intra-vitreale injecties om ernstig verlies van het gezichtsvermogen tegen te gaan.

Vele andere aandoeningen kunnen worden onderzocht. Zonder de fluorescentie angiografie is het vaak niet goed mogelijk om de exacte diagnose te stellen. Met behulp van de fluorescentie angiografie kan verder nauwkeurig bepaald worden welke behandeling nodig is en waar exact de laserbehandeling plaats moet vinden.

Moeten er voorzorgsmaatregelen genomen worden?

Het onderzoek neemt ongeveer 1 uur in beslag.

Om dit onderzoek grondig te kunnen uitvoeren is het nodig uw pupil te verwijden met oogdruppels. De pupilverwijding houdt gewoonlijk enkele uren aan. Gedurende die periode is het zicht tijdelijk waziger en is daglicht hinderlijk. Daarom mag u niet zelf met de auto te rijden. Ook is het handig een zonnebril mee te nemen.

Fluoresceine kan soms direct na inspuiting misselijkheid veroorzaken. Dit trekt meestal snel weer weg.  Wij raden u daarom om aan zeker twee uur voor het onderzoek niet te eten of te drinken. Let op:  diabeten moeten zich gewoon aan uw dieet houden!

Hoe verloopt dit onderzoek?    

In de fotokamer wordt de oranje fluoresceïne kleurstof in een bloedvat van de arm gespoten, zoals bij bloed nemen. Er wordt dus niet in uw oog gespoten!

Tijdens het fotograferen zal u mogelijk wat last ondervinden van het felle flashlicht.  Het oog past zich echter snel aan aan deze lichtintensiteit en wordt er zeker niet door beschadigd.

Na het fotograferen ziet u enige tijd minder goed door de verblinding van de flits en de wijde pupillen.

Bestaan er contra-indicaties?

Allergische reacties

Allergische reacties zijn zeldzaam en als ze optreden veroorzaken ze meestal enkel jeuk en huiduitslag. Mocht u ooit allergisch hebben gereageerd op contraststof, dan meldt u dit best vóór het onderzoek. Om te voorkomen dat u op de kleurstof reageert krijgt u dan vooraf een speciale siroop.  

De kleurstof is onschadelijk en wordt onveranderd uitgeplast. Het betreft geen contraststof zoals gebruikt in de radiologie bij een CT-scan of nierfoto’s.  

Als u bij een vorig fluorescentie angiografie of ICG onderzoek ongemakken had of een allergische reactie deed, of als u lijdt aan epilepsie, of een schelpdieren allergie hebt dan moet u dit  van tevoren melden.

Zwangerschap?

Als u zwanger bent, is het aangeraden om het onderzoek uit te stellen tot na de bevalling.

Wat na het onderzoek?

Nadat de injectie van de kleurstof zal de huid gedurende enkele uren een gele kleur krijgen. Door de kleurstof bent u gedurende een dag gevoelig voor zonlicht. U kunt de dag van het onderzoek beter niet in de zon gaan zitten.  Om dezelfde reden wordt zonnebanken afgeraden.

De kleurstof wordt onveranderd via de nieren in de urine uitscheiden . De urine kan tot zo tot 24 uur na inspuiting een (donker) oranje kleur hebben.

Indien er tijdens de inspuiting kleurstof lekt ontstaat er een lokale geel-oranje verkleuring van de huid welke na enkele dagen verdwijnt zonder enige restletsels.  De eventuele branderigheid verdwijnt na enkele minuten.

Als er bij u bloedonderzoek moet worden gedaan dan kan dat pas 24 uur nadat de foto's zijn genomen plaatsvinden.

Door het flitslicht en de wijde pupillen ziet u minder goed na het onderzoek. Het dragen van een zonnebril kan prettig zijn.  Na het onderzoek mag u gedurende enkele uren geen auto besturen.

Vragenlijst:

 • Bent u allergisch voor schaaldieren, mosselen, aardbeien of contraststof?
 • Welke medicatie gebruikt u?

Kostprijs: kostprijs van het onderzoek: ongeveer € 260,00, grotendeels terugbetaald door de mutualiteit.

Uw afspraak: Privé-praktijk, Koningin Astridstraat 20 te 3800 Sint-Truiden

 

 • Dr. LF. Liesenborghs
 • Sint-Jansstraat 4
 • Residentie Park Leopold
 • 3800 Sint-Truiden
 • T. 011 69 42 70
 • F. 011 69 42 60
 • Stuur mij een e-mail
 •  
 • site by webdesign yappa