Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, Dr. LF. Liesenborghs BVBA, ondernemingsnummer: 0863.484.793, Maatschappelijke zetel: Sint-Jansstraat 4, 3800 Sint-Truiden

 

Algemeen

De volgende gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website van bvba Dr. LF. Liesenborghs  met domeinnaam www.oogartsliesenborghs.be .  De toegang tot en het gebruik van de website zijn onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden onder voorbehoud van alle rechten. De gebruikers van de website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.

 

Toegankelijkheid en beschikbaarheid

Bvba Dr. LF. Liesenborghs stelt alles in het werk om de toegang tot de website ten allen tijde te verzekeren. We bieden echter geen garantie over de veiligheid of continue beschikbaarheid van deze website en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

 

Gebruik van informatie

De informatie op de website van bvba Dr. LF. Liesenborghs werd met zorg samengesteld. De bvba Dr. LF. Liesenborghs  garandeert echter niet continu de juistheid of volledigheid van al deze informatie. De informatie van de website heeft een algemeen karakter en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als persoonlijk, professioneel, juridisch of medisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. De medische informatie op deze website is algemeen en vervangt geen diagnose door een arts. Bij vragen raadpleegt u best de behandelende zorgverlener.

De bvba Dr. LF. Liesenborghs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, noch van de inhoud van deze website(s). De verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de betreffende informatie gebruikt, op welke wijze ook.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Dr. LF. Liesenborghs BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. DR. LF. Liesenborghs BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De bvba Dr. LF. Liesenborghs kan de inhoud van de website steeds wijzigen, aanpassen, verbeteren of verwijderen zonder aankondiging of kennisgeving. Indien de bvba Dr. LF. Liesenborghs verwittigd wordt van foute gegevens op de website, dan zal het die informatie zo spoedig mogelijk corrigeren. Indien u onjuistheden vaststelt, neem dan contact op via info@liesenborghs.be . Ook als u vindt dat informatie op de website onduidelijk is of dat er zaken ontbreken, dan kunt u dat via die weg melden.

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en de ter beschikking gestelde informatie berusten bij de bvba Dr. LF. Liesenborghs.   De gebruiker mag de gegevens op deze website enkel raadplegen en reproduceren voor persoonlijke doeleinden. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of aan derden ter beschikking gesteld zonder uitdrukkelijke toestemming van bvba Dr. LF. Liesenborghs.  U kunt hiervoor contact opnemen via info@liesenborghs.be

 

Bescherming van privacy en persoonsgegevens

Indien de gebruiker persoonsgegevens via deze website verstrekt, bijvoorbeeld via het inschrijvingsformulier van een activiteit, dan verwerkt bvba Dr. LF. Liesenborghs deze conform de geldende wetgeving. De bvba Dr. LF. Liesenborghs maakt persoonsgegevens niet bekend aan derden. De gebruiker heeft steeds toegang tot zijn persoonsgegevens en kan ze laten aanpassen of verwijderen. Hiertoe kan de gebruiker contact opnemen via info@liesenborghs.be

Lees meer over de bescherming van privacy en persoonsgegevens in ons privacyreglement

 

Cookies

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst als u een website bezoekt. Een cookie bevat informatie die toelaat om uw browser te herkennen en om rekening te houden met uw eerdere activiteiten. Zo helpen ze de website te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. De server van de website kan enkel zijn eigen cookies lezen en heeft geen toegang tot andere gegevens op uw computer of mobiel toestel.

De cookies van bvba Dr. LF. Liesenborghs zijn veilig en worden niet gebruikt voor advertenties. Ze worden gebruikt om uw bezoek aan de website te verbeteren. De bvba Dr. LF. Liesenborghs slaat geen informatie op die direct aan u gerelateerd is. Het is aangeraden om cookies aan te laten staan als u de website van bvba Dr. LF. Liesenborghs  bezoekt.  Wilt u toch geen cookies gebruiken?  Pas dan de instellingen van uw webbrowser aan.

Lees meer over het gebruik van cookies in ons privacyreglement

 

Contact

Voor eventuele vragen, suggesties of klachten over de inhoud en/of het gebruik van de website kan u zich richten tot de webmaster of via info@liesenborghs.be

  • Dr. LF. Liesenborghs
  • Sint-Jansstraat 4
  • Residentie Park Leopold
  • 3800 Sint-Truiden
  • T. 011 69 42 70
  • F. 011 69 42 60
  • Stuur mij een e-mail
  •  
  • site by webdesign yappa