Tekens en klachten

Een achterste glasvochtloslating gaat vaak gepaard met zwevende vlekjes, lichtflitsen en leidt in sommige gevallen tot verminderd zicht.

Floaters

De restanten van het glasachtig lichaam drijven rond in het oogvocht. Deze worden waargenomen als zwevende vlekjes. Ze worden ook wel “mouches volantes” (zwevende vliegjes) of “floaters” genoemd.

Normaal glasvocht bevat altijd wat strengetjes en structuren die elke persoon kan waarnemen. Deze vertroebelingen geven een schaduw op het netvlies. Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen : puntjes, draadjes, vliegjes, komma’s, spinnewebben, etc…  

Typisch bewegen deze vlokken mee met de oogbewegingen en ook even na een oogbeweging. Met de ogen dicht zijn ze niet zichtbaar. Men kan ze het best waarnemen tegen een egale heldere achtergrond. Deze vlokken kunnen met de tijd in aantal, vorm en grootte veranderen.

Hoewel deze glasvochtvertroebelingen hinderlijk kunnen zijn is het meestal een onschuldige aandoening.

Soms is er in het gezichtsveld één grotere zwever die net buiten het centrum, maar nogal hinderlijk is en waarvoor de meeste mensen de oogarts raadplegen. Deze grote zwever ontstaat door het loskomen van het glasvocht op de plaats waar de oogzenuw het oog verlaat.

Wanneer het glasvocht volledig losgekomen is en er buiten de zwevers geen andere klachten zijn, hoeft men zich niet ongerust te maken. Deze toestand verergert niet en vormt ook geen bedreiging meer voor het zichtsvermogen.

Nochtans klaagt niet iedereen over " vliegende vliegen". Dit komt waarschijnlijk door het aantal drijvende lichaampjes en door hun plaats ten opzichte van de visuele as. Sommige mensen schenken er ook minder aandacht aan, daar waar het voor anderen een obsessie kan worden. Er bestaat een grote variatie in aantal, grootte en vorm van de floaters en binnen deze variatie kunnen mensen soms klachten ondervinden van floaters

Lichtflitsen

Als een achterste glasvochtloslating optreedt, kan het glasvochtmembraan op plaatsen waar het steviger vastzit aan het netvlies gaan trekken.  Hierdoor wordt het netvlies mechanisch geprikkeld en ontstaan er lichtflitsen. Wanneer de trekkracht groot is kan men lichtflitsen overdag waarnemen, maar men merkt ze het best op in een donkere omgeving of met gesloten ogen. Zo’n lichtflits is kortdurend en kan krachtig zijn. Meestal wordt  ze in het perifere gezichtsveld waargenomen en vaak omschreven als een kortdurende bliksemschicht aan de zijkant van het oog of als een TL-lamp die even flikkert.

Lichtverschijnselen die een tiental minuten duren en als een zig-zag figuur uitbreiden en vervolgens uitdeinen worden meestal voor veroorzaakt door migraine (oogmigraine) en worden ook meestal gevolgd door hoofdpijn

Verminderd zicht

Afhankelijk van de hoeveelheid en de plaats van de troebelingen in het glasvocht kunnen centrale zicht verminderen, vooral wanneer de troebelingen zich voor 'de gele vlek' bevinden. Door veranderen van positie en bij oogbewegingen gaan de vlokken zich verplaatsen en kan het zicht schommelen

Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek of waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht dient u contact op te nemen met de dienst spoedgevallen

  • Dr. LF. Liesenborghs
  • Sint-Jansstraat 4
  • Residentie Park Leopold
  • 3800 Sint-Truiden
  • T. 011 69 42 70
  • F. 011 69 42 60
  • Stuur mij een e-mail
  •  
  • site by webdesign yappa