Operatie?

Glasvochtvertroebelingen kunnen erg hinderlijk zijn. Soms kunnen deze het zicht belemmeren.  De vertroebelingen kunnen zich ook verplaatsen naar een minder opvallende plek in het oog.  Daarom wordt eerst een bepaalde tijd afgewacht. Omdat elke operatie een kans heeft op complicaties, wordt een operatie alleen geadviseerd als u echt veel last heeft van de glasvochtvertroebelingen of deze uw zicht belemmeren. Een netvlieschirurg zal u helpen bij het maken van deze keuze.

Tijdens de operatie wordt zo veel mogelijk glasvocht uit het oog verwijderd en vervangen door een vloeistof. Dit wordt een vitrectomie genoemd. Als het glasvocht nog niet is losgekomen van het netvlies kan ervoor worden gekozen om een restje glasvocht dat tegen het netvlies ligt niet te verwijderen om de kans op complicaties te verkleinen. In het andere geval wordt het glasvocht tijdens de operatie losgemaakt van het netvlies en is de kans op een complicatie zoals een netvliesscheurtje of netvliesloslating iets groter. Als er tijdens de operatie een scheurtje of een netvliesloslating ontstaat, is het nodig om het netvlies extra vast te zetten met laser en kan ervoor worden gekozen om gas of lucht in het oog achter te laten. Gas en lucht lossen vanzelf op binnen enkele weken. Soms wordt het netvlies tijdens de operatie preventief behandeld met laser om de kans op een netvliesloslating na de operatie te verkleinen.

In vrijwel alle gevallen lukt het om de hinderlijke glasvochtvertroebelingen te verwijderen. Het is echter mogelijk dat er nog enkele kleine, minder opvallende vlekjes overblijven. Als het glasvocht nog niet is losgekomen of losgemaakt van het netvlies, kunnen er na verloop van tijd weer troebelingen zichtbaar worden op het moment dat het overgebleven glasvocht alsnog loskomt van het netvlies. Zo nodig kunnen deze troebelingen ook weer worden verwijderd.

Als u nog niet van cataract geopereerd bent, zal er door de operatie een versnelde staarvorming optreden. Binnen een paar maanden tot enkele jaren zal dan een staaroperatie noodzakelijk zijn. In een klein aantal gevallen (1-5%) kan het netvlies na de operatie gaan loslaten. Om dit te behandelen is dan nog een netvliesoperatie noodzakelijk. Indien het midden van het netvlies (de macula) heeft losgelaten zal dit meestal een blijvende verslechtering van het zicht geven. Zoals bij alle operaties is er een kleine kans op een ernstige infectie. Deze kans is minder dan 1 op 1000. Soms kan er na de operatie een bloeding in het oog ontstaan. Deze bloeding lost meestal vanzelf weer op.  

  • Dr. LF. Liesenborghs
  • Sint-Jansstraat 4
  • Residentie Park Leopold
  • 3800 Sint-Truiden
  • T. 011 69 42 70
  • F. 011 69 42 60
  • Stuur mij een e-mail
  •  
  • site by webdesign yappa