03 Mei 2020 - Corona Update 03/05/2020

(update 03/05/2020)

De geleidelijke en veilige uitbreiding van de toegang tot de gezondheidszorg.

Vanaf maandag 4 mei 2020 kan de geleidelijke en veilige uitbreiding van de toegang tot de gezondheidszorg van start gaan. Door de maatregelen tot annulatie van activiteiten in de gezondheidszorg zijn sommige noodzakelijke zorgnoden die aanvankelijk niet dringend waren, dat inmiddels wel geworden. Daaraan wordt volgends de richtlijnen prioritair aandacht gegeven. Daarom krijgen die patiënten die het meest dringend nood hebben voorrang.  Wel is het zo dat de coronadreiging nog niet voorbij is. Wij deden de nodige aanpassingen om de raadpleging zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Voorlopig is er GEEN vrije raadpleging. Wij werken enkel op afspraak.

Niet dringende operaties of ingrepen moeten vermoedelijk nog tot na 6 juni 2020 uitgesteld worden. U dient geen contact met ons op te nemen. Zodra we kunnen wordt gestart met het uitvoeren van ingrepen, en nemen we contact met u op. Voorschriften of attesten kunnen via het secretariaat bekomen worden : via mail of telefonisch.

In 10 stappen veilig op raadpleging komen

1. Informeer ons als je in de voorbije 14 dagen ziek bent geweest (of mensen in uw naaste omgeving). 
Verkoudheid.Hoesten en niezen. Koorts. Algemeen ziek gevoel

2. Voor je vertrek vragen we: 
Ga vooraf naar het toilet.
Was je handen.
Heb je een zuiver mondmasker? Het dragen van een mondmasker in de praktijk is verplicht.

3. Kom op tijd: niet te vroeg, niet te laat. We vragen je ten vroegste 5 minuten voor je afspraakuur aan te melden.

4. Bij je aankomst: 
Laat je persoonlijke spullen (jas, handtas...) in de wagen. Breng enkel je idenditeitsbewijs, brillen en bankkaart mee binnen.
Mogen wij vragen een mondmasker op te zetten vóór je de praktijk binnenkomt. Neus en mond moeten  bedekt zijn.
Helaas kan gezeldschap niet mee binnen komen. Je begeleider wacht in de auto. Indien er toch een reden  zou zijn om samen met de begeleider naar de raadpleging te komen, meldt dit dan vooraf of uiterlijk bij het  binnenkomen of aan de ontvangstbalie. Eén begeleider kan uitzonderlijk wel toegestaan worden.

5. We bewaren afstand: minimum 1,5m. We hebben de praktijk hiervoor aangepast:
Onze ruime wachtzalen zijn ingericht om de nodige afstand te bewaren.
Moet je even wachten tot je druppels ingewerkt zijn, of op je onderzooek... wacht even op onze tuinbanken  of in je auto.
Aan de balie wordt je verzocht te wachten achter een wachtlijn tot dat er plaats is om je te helpen. Leg niets  neer op balie.

6. De werknemers nemen de gepaste voorzorgsmaatregelen waar nodig of mogelijk.

7. Er zijn plexi-schermen voorzien aan de balie en aan de toestellen waar mogelijk. We ontsmetten deze toestellen optimaal.

8. Mogen we je vragen de balie, deurknoppen, stoelen en toestellen ... niet onnodig aan te raken.

9. Gelieve niet te praten of te blazen tijdens het spleetlamponderzoek gezien de korte afstand met de oogarts.

10. Wij zorgen voor een vlotte afwerking van de raadpleging.
Een nieuwe afspraak wordt zonodig op een later tijdstip ingepland.
Electronische voorschrift en attesten.
Betalen kan enkel met bancontact, dit kan tot 50€ contactloos!

We rekenen op uw begrip. Allen tegen Corona! Deze maatregelen zijn er om u maximaal te beschermen en de raadplegingen in veilige om standigheden te laten verlopen.

--------------------

(update 25/03/2020)

Tijdens de COVID-19 crisis heeft het RIZIV een regeling uitgewerkt waarbij de ambulante patiënt zonder papieren bewijs toch zijn medicatie bij een apotheek kan afhalen. Met de toestemming van de patiënt mag de voorschrijvende arts in de plaats van het papieren bewijs van het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift aan de patiënt, de RID-code van het elektronisch voorschrift (en de bijbehorende letters en cijfers die automatisch met de barcode zijn gegenereerd) bezorgen via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). Dat kan gedurende de periode waarin de noodmaatregelen van toepassing zijn. De overdracht van de unieke RID-code (en de automatisch gegenereerde en bijbehorende letters en cijfers) respecteert de bepalingen van de GDPR.

--------------------

(update 20/03/2020)

We volgen de wettelijke instructies, het beleid van ons ziekenhuis en de raadgevingen van onze beroepsverenigingen.

Gezien de ernst van de huidige situatie willen we onze volle verantwoordelijkheid opnemen en maximale inspanningen leveren om de verspreiding van het Corona-virus in te dijken.

Tot nader bericht is er geen vrije raadpleging meer.

Alle niet-dringende operaties en alle consultaties worden geannuleerd. We brengen alle betrokkenen zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte. Voorlopig plannen we geen nieuwe afspraken.

Voor de heelkundige ingrepen zullen we contact opnemen met de patiënt om een nieuwe afspraak in te plannen zodra er meer duidelijkheid is over de situatie.

Voorlopig gaan de injecties/inspuitingen ongewijzigd door wegens medisch noodzakelijk. De controles van de injecties worden individueel bekeken en gaan al dan niet door afhankelijk van de strikte medische noodzaak en in overleg met de patiënt of gevolmachtigde. We brengen alle betrokkenen persoonlijk op de hoogte. 

We proberen zo goed als mogelijk de continuïteit van de zorg te verzekeren. We zullen daarom aanwezig zijn voor dringende oogproblemen en geven telefonisch advies waar nodig.

Patiënten die voorschriften nodig hebben, mogen ons bellen of een mail sturen. We sturen de voorschriften dan op.

Patiënten met urgente oogproblemen kunnen terecht na afspraak. Deze afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden.

Gelieve niet te vroeg op uw afspraak te komen, wacht desnoods buiten of in uw wagen tot het afgesproken uur. Kom alleen en indien echt noodzakelijk. Er wordt maximum 1 begeleider toegestaan. Om het aantal personen in de praktijk tot een minimum te beperken wordt gevraagd dat deze in de auto of buiten wacht tot de patient het onderzoekslokaal betreedt. Indien meerdere patiënten aanwezig zijn worden deze verspreid over de verschillende wachtruimtes. De tijdschriften werden verwijderd.

Al onze medewerkers wassen en/of ontsmetten conform hun handen en nemen een gespreide middagpauze om onze onderlinge afstand te houden.

Deze grens van 1,5 meter onderlinge afstand moet ook door de patiënt gerespecteerd worden, ook tijdens de adminstratieve afhandeling van de consultatie bvb. aan de balie.  Enkel bij de noodzakelijke onderzoeken en handelingen vervalt deze regel natuurlijk.

Tussen elk patiëntencontact worden de aangeraakte oppervlakten in het onderzoekslokaal, spleetlamp, balie, bancontact…ontsmet met Trionic Spray en Wipes.

We vragen aan patiënten die hoesten/ een luchtweginfectie of koorts hebben om niet naar de praktijk te komen. Zij die in contact zijn gekomen met patiënten die besmet zijn door het coronavirus dienen dit te melden bij het maken van de afspraak.

Betalen kan enkel met bancontact.

We volgen de situatie van nabij op. Controleer daarom regelmatig onze website. 

Liesenborghs gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten X
  • Dr. LF. Liesenborghs
  • Sint-Jansstraat 4
  • Residentie Park Leopold
  • 3800 Sint-Truiden
  • T. 011 69 42 70
  • F. 011 69 42 60
  • Stuur mij een e-mail
  •  
  • site by webdesign yappa