Onderzoeken

Bepaling van de gezichtsscherpte

De gezichtsscherpte wordt bepaald door middel van het onderzoek met de letterkaart. De gezichtsscherpte is de mate waarin wij twee dicht bijeen liggende punten van elkaar kunnen onderscheiden. Deze visus wordt uitgedrukt in procenten of in een breuk. De oogarts of de oogartsassistent bepaalt de visus in elk oog afzonderlijk.  Hiervoor gebruikt hij de letterkaart. Een normaal visus is 1,0 of hoger.  Wanneer iemand ergens blijft 'steken' correspondeert dat met lagere visus: bijvoorbeeld 0.5 of anders gezegd: 5/10 of 50% .   Iemand met deze visus heeft op die bepaalde afstand een dubbel zo grote letter nodig om deze te kunnen herkennen.

Onderzoek van het netvlies

Het oogfundusonderzoek wordt verricht met een loupe. Hiermee kan de oogarts door de pupil naar het inwendige van het oog kijken. Voor een grondig onderzoek van de macula is het meestal noodzakelijk de pupillen te verwijden. Dit wordt gedaan door de ogen in te druppelen. De pupilverwijding houdt gewoonlijk enkele uren aan. Gedurende die periode is het zicht tijdelijk waziger en is daglicht hinderlijk. Daarom is het aangeraden niet zelf met de auto te rijden. Ook is het handig een zonnebril mee te nemen. 

Gezichtsveldonderzoek

Een onderzoek van het gezichtsveld is een tijdrovend onderzoek, waarvoor gewoonlijk een aparte afspraak wordt gemaakt. Kijkend naar een vast punt in het midden verschijnen op allerlei plaatsen in het gezichtsveld lampjes. Door op een knopje te drukken geeft de patiënt aan wanneer hij zo’n lichtje waarneemt. Het onderzoek bepaalt welk deel van het gezichtsveld is uitgevallen. Het gezichtsveldonderzoek behoort niet tot het standaard onderzoek bij een eerste consult. 

Een eenvoudige en snel uitvoerbare variant ervan, speciaal van belang bij macula-aandoeningen, is het onderzoek met het Amslerkaart. Als de oogarts rekening houdt met een afwijking aan de macula, doet hij dit onderzoek meestal reeds in het eerste consult.

Fluo-angiografie

Vaak wordt als extra onderzoek een fluo-angiografie uitgevoerd. Gewoonlijk gebeurt dit tijdens een aparte afspraak. Er wordt een kleurstof in een ader van de arm gespoten, waarna een serie foto’s wordt gemaakt. Het is van belang te weten dat ook voor het fluorescentieonderzoek een verwijding van de pupil noodzakelijk is. 

De pupilverwijding houdt gewoonlijk enkele uren aan. Gedurende die periode is het zicht tijdelijk waziger en is daglicht hinderlijk. Daarom is het aangeraden niet zelf met de auto te rijden. Ook is het handig een zonnebril mee te nemen. 

Optical Coherence Tomography (zie OCT)

De OCT is de nieuwe standaard in beeldvormende techniek omdat deze snel hoge resolutiebeelden kan maken van verschillende anatomische structuren van het oog. Deze beelden zijn een soort dwarsdoorsnede door het oog en men kan oa. de dikte van de verschillende lagen van het netvlies meten. De OCT is bijzonder geschikt om afwijkingen zoals vocht, bloedinkjes en vaatjes in en onder de maculastreek aan te tonen. 

Ook wordt deze onderzoekstechniek gebruikt om het effect van de behandeling te evalueren.

  • Dr. LF. Liesenborghs
  • Sint-Jansstraat 4
  • Residentie Park Leopold
  • 3800 Sint-Truiden
  • T. 011 69 42 70
  • F. 011 69 42 60
  • Stuur mij een e-mail
  •  
  • site by webdesign yappa